Nytt og nyskapende produkt: Bunnstoff mot GROE

JoHHag AS skal denne sesongen TESTE ut et nyutviklet bunnstoff som forhindrer vekst av groe på skroget

GROE er et meget stort og økende problem i de fleste havområder. Groe påfører båteiere og rederier enorme kostnader gjennom økt drivstofforbruk, økt frekvens med slip- og dockking leie, ofte smøring, samt at mye tid og arbeid går med til å vedlikeholde fartøyene, store som små.

For kommersielle fartøyer forårsaker groe redusert fart noe som gjør at salgbare driftstid reduseres med uker gjennom et helt år. Alt dette bidrar i sum til økte kostnader og reduserte inntekter.

JoHHag vil spare miljøet for store mengder CO2-utslipp!

JoHHag AS er et nytt selskap som er eid av gründerne bak teknologien  «Shipfix» og Gjøco AS som har eksistert og laget maling siden 1940. Sammen har vi utviklet et nytt produkt som vil revolusjonere vedlikeholdet under vann drastisk og det vil spare båteierne for både tid og penger.

Det er flere varianter som testes og virkningen skal dokumenteres. Om du er interessert i å være med på å skape historie ved å teste produktet på din båt vil du få kjøpe produktet til en svært gunstig pris.

Ønsker du å være med i testprogrammet?

Det igangsettes et omfattende vitenskapelig program for testing av produktet.
En del av denne testingen består av empiriske data av den målbare effekten produktet har over tid.

Foreløpige tester viser at forventet brukstid ved riktig påføring tilsier at båten kan ligge ute i minst 3 år.